Republika e Kosoves

Prishtinë

Fadil Gashi

Emri dhe Mbiemri: Fadil Gashi

Viti i lindjes: 1963

Numri i telefonit: 044 195 821

E-mail: Fadil.k.gashi@gmail.com

Subjekti politik: AAK

Profesioni: Ekonomist

Përvoja e punës:

Adresa e banimit: Bregu i Diellit

Mandati: II