Republika e Kosoves

Prishtinë

Fiknete Bejta

Emri dhe Mbiemri: Fiknete Bejta

Viti i lindjes: 1983

Numri i telefonit: 044 736 387

E-mail: fiknetebejta@hotmail.com

Subjekti politik: AAK

Profesioni: Ekonomiste

Përvoja e punës: Financiere “Acvilla”-Ndërmarrja Tregtare Private 2004-2006. Konsulente dhe Trajnere për ndërmarrësi “Euroerti”-Ndërmarrja Private 2007-2017. Dhjetor – Shkurt 2015 Vlerësuese e aplikimit dhe zhvillimit të granteve nga Komisioni Evropian. Qershor – Tetor 2015 Trajnere në 6 module për zhvillim të biznesit dhe të projekteve nga Europian Union. Gusht 2014 – Ligjeruese në Kolegjin Universum. Tetor 2016 – Zyrtare për media, LDK.

Adresa e banimit: Dardani

Mandati: I