Republika e Kosoves

Prishtinë

Florida Canolli

Emri dhe Mbiemri: Florida Canolli

Viti i lindjes:  1996

Numri i telefonit:  044 666 405

E-mail: floridacanolli@gmail.com

Subjekti politik: PDK

Profesioni: Juriste

Përvoja e punës: MCC Tetor 2016-Janar 2017

Adresa e banimit: Rr. Josip Rela, Tophane

Mandati: I