Republika e Kosoves

Prishtinë

Genc Sherifi

Emri dhe Mbiemri: Genc Sherifi

Viti i lindjes: 1984

Numri i telefonit: 044650714

E-mail: gencsherifi@hotmail.com

Subjekti politik: PSD

Profesioni: Jurist

Përvoja e punës:

Adresa e banimit: Lagjja “Mati I”

Mandati: II