Republika e Kosoves

Prishtinë

Haki Dragusha

Emri dhe Mbiemri: Haki Dragusha

Viti i lindjes: 1962

Numri i telefonit: 044 103 003

E-mail: hakidragusha@gmail.com

Subjekti politik: LDK

Profesioni: Specialist i mjekësisë urgjente

Përvoja e punës: 29 vite

Adresa e banimit: Dardania 1/5 hy 2/6

Mandati: I