Republika e Kosoves

Prishtinë

Kumrije Shabani – Ramadani

Emri dhe Mbiemri: Kumrije Shabani – Ramadani

Viti i lindjes: 1973

Numri i telefonit: 044 441 259

E-mail: kumrije.shabani@outllok.com

Subjekti politik: PDK

Profesioni: Infermiere

Përvoja e punës: Aktiviste në Shoqatën  Humanitare “Nëna Terezë” për ngritjen e vetëdijesimit rreth kujdesit shëndetësorë – 1996. Anëtare e ekipës mjekësore në UÇK gjatë viteve 1998/1999. Prej vitit 2000 e tutje në QKUK – Klinika e Anestezionit dhe Reanimacionit.

Adresa e banimit: Rr. “Ramiz Varvarica”

Mandati: I