Republika e Kosoves

Prishtinë

Leonora Shabani – Bajraktari

Emri dhe Mbiemri: Leonora Shabani – Bajraktari

Viti i lindjes: 1978

Numri i telefonit: 044 479 621

E-mail: Leonora-shabani@hotmail.com

Subjekti politik: LVV

Profesioni: Pedagoge

Përvoja e punës: Aktiviste shume vjeçare e iniciativave të politikave për përmirësimin e jetës të grupeve të cenueshme të shoqërisë. Udhëheqëse e Grupit Mbështetesh te Prindërve dhe zv Drejtoreshë në Organizatën Down Syndrome Kosova. Përvojë shumë vjeçare në menaxhimin e programeve për mbështetjen e komunitetit me sindromën Down, ngritjen e vetëdijes së shoqërisë, edukimin e hershem për familjet me persona me aftësi të kufizuar, arsimin gjithëpërfshirëses dhe aktualisht e angazhuar në zhvillimin e programeve për rritjen e cilësisë në arsim dhe iniciativave për rritjen e standardit të jetesës të qytetareve në Kosovë.

Adresa e banimit:

Mandati: I