Republika e Kosoves

Prishtinë

Migjen Shala

Emri dhe Mbiemri: Migjen Shala

Viti i lindjes: 1975

Numri i telefonit: 044300999

E-mail: migjen.shala@icloud.com

Subjekti politik: PDK

Profesioni: Ekonomist

Përvoja e punës: Organizata e Veteraneve të UÇK-së (10 vjet)

Adresa e banimit:

Mandati: I