Republika e Kosoves

Prishtinë

Milazim Vitija

Emri dhe Mbiemri: Milazim Vitija

Viti i lindjes: 1961

Numri i telefonit: 044 208 237

E-mail: milazimvitija8@gmail.com

Subjekti politik: LDK

Profesioni: Master në Menaxhment

Përvoja e punës: Ligjerues në SH.F.M.U Fan S. Noli, Asambleist në Kuvendin Komunal të Prishtinës 2007-2014 dhe 2017 – . Kryetar i Bashkësisë Lokale në Marec prej vitit 2000. Aksionar në Termokos gjatë viteve 2010-2014.

Adresa e banimit: Marec

Mandati: III