Republika e Kosoves

Prishtinë

Mimoza Sylejmani

Emri dhe Mbiemri: Mimoza Sylejmani

Viti i lindjes: 1979

Numri i telefonit: 044 143 864

E-mail: mozaarch@gmail.com

Subjekti politik: PSD

Profesioni: Ing.Dip.Arkitekturë

Përvoja e punës: Në vitin 2000 ka qenë e angazhuar në Projektin për restaurimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore si në vijim: Xhamia e Hadumit në Komunën e Gjakovës në bashkëpunim me Universitetin e Harvardit. Në vitin 2001 ka punuar si koordinatore në Kompaninë Norvegjeze “NORWAY INVEST”.Në vitin 2003 ka punuar si eksperte në Vizionimin e Komunës së Therandës në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Vjenës, ekspozita e po këtij projekti u mbajt në Vienë .Kompania Projektuese 2005-2007 Arkitekte:  Projektimi i shkollës fillore në komunën e  Zubin Potokut – fshatin Zhazhë të financuar nga Agjensioni Evropian për Rindërtim dhe Zhvillim.  Ndërsa në vitin 2008 ka qenë e angazhuar si eksperte në projektin e CHWB-së për hartimin e planeve Rregulluese dhe Planeve Zhvillimore në Komunën e Junikut në bashkëpunim me Universitetin Polis në Tiranë. Gjithashtu, zonjusha Sylejmani ka qenë e angazhuar dhe ka punuar në disa OJQ- për trajtimin e hapësirave publike në Komunën e Prishtinës.

Adresa e banimit: Rr. Xhemail Mustafa – Dardani

Mandati: I