Republika e Kosoves

Prishtinë

Mustafë Krasniqi

Emri dhe Mbiemri: Mustafë Krasniqi

Viti i lindjes: 1962

Numri i telefonit: 044 422 002

E-mail: m.krasniqi62@gmail.com

Subjekti politik: LDK

Profesioni: Arkitekt

Përvoja e punës:

Adresa e banimit: Lagjja “Kalabria”

Mandati: IV