Republika e Kosoves

Prishtinë

Naime Osmani

Emri dhe Mbiemri: Naime Osmani

Viti i lindjes: 1966

Numri i telefonit: 044 104 783

E-mail: naimeosmani@yahoo.com

Subjekti politik: LDK

Profesioni: Politologe

Përvoja e punës:

Adresa e banimit: Fshati Besi

Mandati: III