Republika e Kosoves

Prishtinë

Nol Nushi

Emri dhe Mbiemri: Nol Nushi

Viti i lindjes: 1990

Numri i telefonit: 044 551 085

E-mail: nolinushi@gmail.com

Subjekti politik: PSD

Profesioni: Ekonomist

Përvoja e punës: Për rreth 7 vite i angazhuar me orar të plotë në Sekretariatin e Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Në 3 vitet e fundit, deri me 25 janar 2018, kam qenë koordianator i Sekretariatit të Përgjithshëm në këtë subjekt.

Adresa e banimit: Ulpiana C15 – Këndi 2

Mandati: I