Republika e Kosoves

Prishtinë

Qëndrim Sahiti

Emri dhe Mbiemri: Qëndrim Sahiti

Viti i lindjes: 1990

Numri i telefonit: 044 700 472

E-mail: qendrimsahiti90@gmail.com

Subjekti politik: PSD

Profesioni: Jurist

Përvoja e punës:

Adresa e banimit: Rr. Selmon Lokaj

Mandati: I