Republika e Kosoves

Prishtinë

Rifat Deri

Emri dhe Mbiemri: Rifat Deri

Viti i lindjes: 1961

Numri i telefonit: 044 112 978

E-mail: deririfat@gmail.com

Subjekti politik: AKR-AA

Profesioni: Ekonomist

Përvoja e punës: Para luftës së fundit, ishte drejtor financiar në fabriken për përpunimin e qumeshtit ‘Qumështorja Konzume’, në Fushë Kosovë.  Vazhdoi angazhimin në biznes privat – i cili

edhe sot vazhdon të udhëhiqet nga ai.

Adresa e banimit: Rr. Jakup Ceraja, Veternik

Mandati: I