Republika e Kosoves

Prishtinë

Sami Boroci

Emri dhe Mbiemri: Sami Boroci

Viti i lindjes: 1990

Numri i telefonit: 044 402 086

E-mail: sami.boroci@gmail.com & sami.boroci@rks-gov.net

Subjekti politik: AKR-AA

Profesioni: Ekonomist

Përvoja e punës: Banka Ekonomike SH.A – Departamenti i Marketingut dhe Zhvillimit të Produktëve ( 06 Shkurt – 2014 – aktualisht)

Adresa e banimit: Rr. Selim Kraja p.n

Mandati: II