Republika e Kosoves

Prishtinë

Sami Salihu

Emri dhe Mbiemri: Sami Salihu

Viti i lindjes: 1991

Numri i telefonit: 044 309 200

E-mail: sami.salihu1991@gmail.com

Subjekti politik: LDK

Profesioni: Ekonomist

Përvoja e punës: Administrator financiar në departamentin IDIQ në kompanin “ASDA” (HQ KFOR) 2014-2016. Kuvendi i Kosovës 2017. KQZ 2017.

Adresa e banimit: Dardani

Mandati: I