Republika e Kosoves

Prishtinë

Shefki Gashi

Emri dhe Mbiemri: Shefki Gashi

Viti i lindjes: 1950

Numri i telefonit: 044 503 200

E-mail: shefkigashi@gmail.com

Subjekti politik: LDK

Profesioni: Jurist

Përvoja e punës:

Adresa e banimit: Mramor

Mandati: V