Republika e Kosoves

Prishtinë

Shefqet Osmani

Emri dhe Mbiemri: Shefqet Osmani

Viti i lindjes: 1969

Numri i telefonit: 045555655

E-mail: shefqet.osmani@hotmail.com

Subjekti politik: LDK

Profesioni: Ekonomist (master)

Përvoja e punës: 26 vite

Adresa e banimit: Vëllezërit Fazliu nr. 275

Mandati: I