Republika e Kosoves

Prishtinë

Sokol Berisha

Emri dhe Mbiemri: Sokol Berisha

Viti i lindjes: 1985

Numri i telefonit: 045 548 401

E-mail: sokol.e.berisha@gmail.com

Subjekti politik: AAK

Profesioni: Ekonomist

Përvoja e punës:

Adresa e banimit: Rr. Sylejman Vokshi hy.49D Nr.28

Mandati: I