Republika e Kosoves

Prishtinë

Vala Peshku

Emri dhe Mbiemri: Vala Peshku

Viti i lindjes: 1976

Numri i telefonit: 045 100 301

E-mail: vala.peshku@gmail.com

Subjekti politik: PSD

Profesioni:

Përvoja e punës: 22 vite – World Vision (1996-1999), The International Organization for Migration (1999-2003), Kujtesa Net shpk (2003-aktualisht), FSF Shpk (2013-2014), FP Consolidated Shpk (2015-2017).

Adresa e banimit: Mati 1

Mandati: I