Republika e Kosoves

Prishtinë

Valbona Ajeti

Emri dhe Mbiemri: Valbona Ajeti

Viti i lindjes: 1985

Numri i telefonit: 044 103 655

E-mail: valbonavitija@hotmail.com

Subjekti politik: AAK

Profesioni: Master i shkencave filologjike

Përvoja e punës:

Adresa e banimit: Rr. “Muharrem Fejza” – Mati 1

Mandati: I