Republika e Kosoves

Prishtinë

Valbona Petrovci

Emri dhe Mbiemri: Valbona Petrovci

Viti i lindjes: 1958

Numri i telefonit: 044 161 724

E-mail: valbonapetrovci@hotmail.com

Subjekti politik: E PAVARUR

Profesioni: Pianiste

Përvoja e punës: Prodekane e degës së muzikës në Fakultetin e  Arteve në Prishtinë në vitet 2009/2012, kryetare e Këshillit drejtues të Filharmonisë së Kosovës në vitet 2010/2013, themeluese e shkollës së muzikës “Amadeus” në Prishtinë që nga viti 2002, punon si profesoreshë e pianos në Fakultetin e Arteve në Prishtinë që nga viti 1981.

Adresa e banimit: Rr. Nazim Gafurri nr. 37

Mandati: I