Republika e Kosoves

Prishtinë

Vesel Makolli

Emri dhe Mbiemri: Vesel Makolli

Viti i lindjes: 1954

Numri i telefonit: 044 127 910

E-mail: veselmakolli@yahoo.com

Subjekti politik: AKR-AA

Profesioni: Inxhinier i Makinerisë – profili hekurudhor

Përvoja e punës: 40 vjet përvojë pune

Adresa e banimit: Rr. “Armend Daci” nr. 16, Bregu i Diellit

Mandati: I