Republika e Kosoves

Prishtinë

Visare Gorani – Gashi

Emri dhe Mbiemri: Visare Gorani – Gashi

Viti i lindjes: 1964

Numri i telefonit: 044 506 118

E-mail: visare.gorani@gmail.com

Subjekti politik: PSD

Profesioni: Ekonomiste

Përvoja e punës: 1998 – Fondi për të drejtën humanitare – menaxhere e zyres. 1999 – Zyra e komisionerit të lartë për të drejta të njeriut  (UN-OHCHR)  – Zyrtare e programit. 2002 – Udhëheqëse e ekipit – UNDP. 2004 – Drejtore Iniciativa e Grave Kosovare. 2005 – Drejtore -Agjencioni për barazi gjinore, Zyra e Kryeministrit-Qeveria e Kosovës. 2007- Bashkëpuntore e jashtme – Qendra për studime sociale – Tiranë. 2010- Zyrtare e programit – Qeverisja demokratike, të drejtat e njeriut dhe barazia gjinore – Ambasada e Suedisë.

Adresa e banimit: Bregu i Diellit, Zona e Perëndimit

Mandati: I