Republika e Kosoves

Prishtinë

Nazlie Bala

Emri dhe Mbiemri: Nazlie Bala

Viti i lindjes: 1967

Numri i telefonit: 044 611 771

E-mail: nazlie.bala@rks-gov.net

Subjekti politik: LVV

Profesioni: Magjistre e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Diplomaci

Përvoja e punës: Gjatë vitit 1989-1997 ishte anëtare e Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut. Për më shumë se njëzet e tridhjetë vite është veprimtare e të drejtave të grave dhe nismëtare e shumë proceseve legjislative, kuotën gjinore, programe dhe strategji në nivel shtetëror. Nga viti 2001-2012, punoi si udhëheqëse e programeve në shumë organizata ndërkombëtare brenda dhe jashtë Kosovës. Tutje ka qenë anëtare e Komisionit qëndror Zgjedhor. Që nga viti 2012, është aktiviste në Lëvizjen VETËVENDOSJE!, ku angazhohet si Drejtuese e Sekretariatit të Gruas Aktiviste, pranë Sekretariatit të Përgjithshëm.
Aktualisht është Këshilltare e Larte Politike e Ministres se Drejtesis.

Adresa e banimit: Perandori Justinian 93/12, Pejton

Mandati: I