Republika e Kosoves

Prishtinë

Vlora Dumoshi

Emri dhe Mbiemri: Vlora Dumoshi

Viti i lindjes:  1966

Numri i telefonit:  045 300 285

E-mail: vlora.dumoshi@rks-gov.net

Subjekti politik: LDK

Profesioni: Profesoreshë në Fakultetin e Filologjisë

Përvoja e punës:

Adresa e banimit: Lagjja “Dardania”

Mandati: III