Republika e Kosoves

Prishtinë

Yll Bogaj

Emri dhe Mbiemri: Yll Bogaj

Viti i lindjes: 1986

Numri i telefonit: 044 525 404

E-mail: ylli.008@hotmail.com

Subjekti politik: AAK

Profesioni: Ekonomist

Përvoja e punës:

Adresa e banimit: Rr. Dëshmorët e Kombit, Ulpianë

Mandati: I