Republika e Kosoves

Prishtinë

eLeja

Platforma elektronike eLeja mundëson lehtësimin e procedurave të aplikimit dhe trajtimit të kërkesave të prashtruara nga kërkuesit dhe shqyrtuar nga Drejtoria e Urbanizmit e Komunës së Prishtinës.

 

eLeja

 

 

Manuali për përdorim të sistemit – eLeja