Republika e Kosoves

Prishtinë

Vendim pёr kёmbimin e pronёs sё paluajtshme komunale, me pronën e paluajtshme nё pronësi të “Pozhegu Brothers”, SHPK

2022/11/21 - 7:46

Forma e aplikacionit: Vendim pёr kёmbimin e pronёs sё paluajtshme komunale, me pronën e paluajtshme nё pronësi të “Pozhegu Brothers”, SHPK