Republika e Kosoves

Prishtinë

Vendim për bartjen e buxhetit të pashpenzuar nga viti 2020 në vitin 2021

2021/04/07 - 11:45

Forma e aplikacionit: Vendim për bartjen e buxhetit të pashpenzuar nga viti 2020 në vitin 2021