Republika e Kosoves

Prishtinë

Vendim për formimin e grupit punues për hartimin e planit vjetor të punës së kuvendit për vitin 2020

2020/01/16 - 11:08

Forma e aplikacionit: Vendim për formimin e grupit punues për hartimin e planit vjetor të punës së kuvendit për vitin 2020