Republika e Kosoves

Prishtinë

Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Asllan (Osman) Ahmetit

2020/01/16 - 11:19

Forma e aplikacionit: Vendim për këmbimin e pronës së paluajtshme komunale me pronën e paluajtshme në pronësi të Asllan (Osman) Ahmetit