Republika e Kosoves

Prishtinë

Vendim për lënie në shqyrtim publik të projektdokumentit të planit rregullues të hollësishëm për zonën te Fakulteti Teknik, në Lagjen “Bregu i diellit”

2020/01/16 - 11:03

Forma e aplikacionit: Vendim për lënie në shqyrtim publik të projektdokumentit të planit rregullues të hollësishëm për zonën te Fakulteti Teknik, në Lagjen “Bregu i diellit”