Republika e Kosoves

Prishtinë

Vendim për lirimin nga taksa për legalizimin e ndërtimeve pa leje, si dhe mënyrën e caktimit të kësteve

2020/01/16 - 11:12

Forma e aplikacionit: Vendim për lirimin nga taksa për legalizimin e ndërtimeve pa leje, si dhe mënyrën e caktimit të kësteve