Republika e Kosoves

Prishtinë

Vendim për miratimin e Çmimores për parkingjet publike të Komunës së Prishtinës

2020/01/16 - 11:15

Forma e aplikacionit: Vendim për miratimin e Çmimores për parkingjet publike të Komunës së Prishtinës