Republika e Kosoves

Prishtinë

Vendim për miratimin e planit rregullues të hollësishëm “Kalabria” 2024-2032, në Prishtinë

2024/07/08 - 12:11

Forma e aplikacionit: Vendim për miratimin e planit rregullues të hollësishëm “Kalabria” 2024-2032, në Prishtinë