Republika e Kosoves

Prishtinë

Vendim për ndarjen e mjeteve Ndërmarrjes Publike Lokale “Sport Marketing”, SHA, në Prishtinë

2020/01/16 - 11:23

Forma e aplikacionit: Vendim për ndarjen e mjeteve Ndërmarrjes Publike Lokale “Sport Marketing”, SHA, në Prishtinë