Republika e Kosoves

Prishtinë

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për themelimin e këshillit komunal për siguri në bashkësi

2023/05/22 - 7:59

Forma e aplikacionit: Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për themelimin e këshillit komunal për siguri në bashkësi