Republika e Kosoves

Prishtinë

Vendim për rritjen dhe bartjen e mjeteve nga tejkalimi i Planit për të hyra vetjake nga viti 2023 në vitin 2024

2024/07/05 - 9:11

Forma e aplikacionit: Vendim për rritjen dhe bartjen e mjeteve nga tejkalimi i Planit për të hyra vetjake nga viti 2023 në vitin 2024