Republika e Kosoves

Prishtinë

Vendim për subvencionimin e klubit futbollistik të vajzave “Prishtina”

2023/05/25 - 5:04

Forma e aplikacionit: Vendim për subvencionimin e klubit futbollistik të vajzave “Prishtina”