Republika e Kosoves

Prishtinë

Vendim për tatimin në pronën e paluajtshme

2020/01/16 - 10:52

Forma e aplikacionit: Vendim për tatimin në pronën e paluajtshme