Republika e Kosoves

Prishtinë

Vendim për transferimin e mjeteve

2024/07/05 - 9:23

Forma e aplikacionit: Vendim për transferimin e mjeteve