Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Vendimi për këmbimin e pronës së paluajtshme të komunale, me pronën e paluajtshme në pronesi të “Kompania e Re Dardania- Arbëria” SHPK (qirambajtje), Rizah, Metush, Bekim, Bashkim dhe Artin Deshishku

2022/11/21 - 7:42

Forma e aplikacionit: Vendimi për këmbimin e pronës së paluajtshme të komunale, me pronën e paluajtshme në pronesi të “Kompania e Re Dardania- Arbëria” SHPK (qirambajtje), Rizah, Metush, Bekim, Bashkim dhe Artin Deshishku