Republika e Kosoves

Prizren

Misioni & Vizioni

Mirë se erdhët në Komunën e Prizrenit!

Ueb-faqja e Komunës së Prizrenit ofron mundësi të avancuara informimi për aktivitetet e komunës, projektet dhe burimet njerëzore.

Të nderuar qytetarë,
Komuna jonë në politikën prioritare të saj ka kërkesat Tuaja, sepse ne mëtojmë pareshtur që, së bashku me Ju, t’i implimentojmë praktikat më të përparuara dhe demokratike në proceset e vendimmarrjes.​

 

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Qasja ne dokumente zyrtare

Platforma e komunikimit online

APLIKIMI ONLINE PËR LEJE QARKULLIMI

Shpjegimi i faturës së tatimit në pronë dhe Certifikata e vlerësimit të vlerësuar

Qasje ne E-mail Zyrtar

Pagesat e tatimit ne prone

E-Administrat

Platforma digjitale për pjesëmarrje publike

E-Rekrutim

Institucionet Qendrore të Republikës së Kosovës

Ndreqe.com

DEKLARIMI I PASURISË

Lejet e Ndërtimit

Himni

Harta e qytetit

Faqja psiko-edukuese

Aplikacioni “Info Prizren” – për platformnën Android.

Instituti GAP

Pjesëmarrja e gjerë për Qeverisje të mirë

Faqja informative rreth pandemisë COVID 19

Raporto Korrupsionin! KALLXO.com

Mësojmë Serbisht