Republika e Kosoves

Prizren

Misioni & Vizioni

Mirë se erdhët në Komunën e Prizrenit!

Ueb-faqja e Komunës së Prizrenit ofron mundësi të avancuara informimi për aktivitetet e komunës, projektet dhe burimet njerëzore.

Të nderuar qytetarë,
Komuna jonë në politikën prioritare të saj ka kërkesat Tuaja, sepse ne mëtojmë pareshtur që, së bashku me Ju, t’i implimentojmë praktikat më të përparuara dhe demokratike në proceset e vendimmarrjes.​

 

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Qasja ne dokumente zyrtare

Pyetësor për banorët e Komunës së Prizrenit

Platforma e komunikimit online

Qasje ne E-mail Zyrtar

Shpjegimi i faturës së tatimit në pronë dhe Certifikata e vlerësimit të vlerësuar

Platforma digjitale për pjesëmarrje publike

Pagesat e tatimit ne prone

E-Administrat

Institucionet Qendrore të Republikës së Kosovës

E-Rekrutim

DEKLARIMI I PASURISË

Lejet e Ndërtimit

Ndreqe.com

Harta e qytetit

Faqja psiko-edukuese

Pjesëmarrja e gjerë për Qeverisje të mirë

Instituti GAP

Raporto Korrupsionin! KALLXO.com

Mësojmë Serbisht

Faqja informative rreth pandemisë COVID 19

Visit Prizren