Republika e Kosoves

Prizren

DËGJIM PUBLIK- Draft – rregullore për organizimin dhe shfrytëzimin e hapësirave publike për parkim

2021/06/11 - 6:04

Forma e aplikacionit: DËGJIM PUBLIK- Draft – rregullore për organizimin dhe shfrytëzimin e hapësirave publike për parkim