Republika e Kosoves

Prizren

DËGJIM PUBLIK-Draft Rregullore për Vendosjen e Objekteve te Përkohshme

2021/06/11 - 6:22

Forma e aplikacionit: DËGJIM PUBLIK-Draft Rregullore për Vendosjen e Objekteve te Përkohshme