Republika e Kosoves

Prizren

DRAFT – RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE PËR PARKIM DHE LARGIMIN E AUTOMJETEVE

2021/06/11 - 5:33

Forma e aplikacionit: DRAFT – RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE PËR PARKIM DHE LARGIMIN E AUTOMJETEVE