Republika e Kosoves

PrizrenTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Sigurimi i automjeteve zyrtare KK Prizren dhe QKMF-së
622-24-260-2-2-1
19-01-2024 08-02-2024 Detajet
Ndërtimi i kanalizimit të hapur,mureve mbrojtëse dhe rregullimi i rrugicave në fshatin Krushë e Vogël - Projekt dy vjeqar
622-24-154-5-1-1
16-01-2024 26-02-2024 Detajet
Ndërtimi i shtratit të lumbardhit nga ura afër kampusit universitar në vazhdim të rrjedhës. Projekt trevjeqar
622-23-14292-5-1-1
28-12-2023 05-02-2024 Detajet
Furnizim me perde për klasat , kabinetet dhe zyret në SHFMU Emin Duraku në Prizren
622-24-1306-1-3-6
22-02-2024 28-02-2024 Detajet