Republika e Kosoves

PrizrenTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Ndërtimi i kanalizimit atmosferik dhe mureve mbrojtëse në fshatin Zojz
622-22-14648-5-1-1
29-12-2022 09-02-2023 Detajet