Republika e Kosoves

PrizrenTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Bashkfinancim me fermer në projektin ngritja e serrave në Komunën e Prizrenit
622-22-6006-5-2-1
17-06-2022 07-07-2022 Detajet
Bashkfinancimi me fermer në projektin 'Mekanizëm bujqësor në komunen e Prizrenit
622-22-5930-1-1-1
16-06-2022 27-07-2022 Detajet
Bashkëfinancim me fermer në projektin Ngritja e permishtes me pemë të imta në Komunën e Prizrenit
622-22-5888-5-2-1
16-06-2022 05-07-2022 Detajet
Mirëmbajtja e oborreve dhe kopshteve të objekteve shëndetësore (projekt tre vjeqar)
622-22-5181-2-1-1
01-06-2022 12-07-2022 Detajet
Ofrimi i shërbimeve shëndetësore për mbulimin e kërkesave dhe nevojës për staf shtesë të QKMF-së (projekt tre vjeqar)
622-22-5923-2-1-1
16-06-2022 26-07-2022 Detajet
Bashkëfinancim me fermerët për projektin e hapjes së puseve për ujitjen e tokave në Komunën e Prizrenit
622-22-6201-5-2-1
23-06-2022 14-07-2022 Detajet
Mbikëqyrja e projekteve që janë duke u realizuar dhe ato që do të realizohen,konform kontratave të drejtorisë së shëndetësisë (projekt tre vjeqar).
622-22-6510-2-2-1
30-06-2022 20-07-2022 Detajet