Republika e Kosoves

PrizrenTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Furnizim me ushqim për nevojat të shtëpis me bazë në komunitet për personat me aftësi të kufizuara
622-23-9238-1-2-1
31-08-2023 20-09-2023 Detajet
Rehabilitimi dhe rivitalizimi i hapsirave publike në zonën e parë të mbrojtur kryesisht në pjesën e vjetër të qytetit , rivitalizimi i infrstrakturës ne rrugën Marin Barleti
622-23-8589-5-2-1
15-08-2023 05-09-2023 Detajet
Furnizimme vula katrore dhe të rrumbullakëta për institucionet e KPSH dhe paisjen me ID kartela(bexha)të punëtorëve të QKMF,QMF DHE AMF
622-23-9817-1-3-6
15-09-2023 22-09-2023 Detajet
Furnizimi,instalimi dhe mirëmbajtja e paisjeve dhe të programit për faturimin e shërbimeve shëndetësore në QKMF,QMF dhe AMF të Komunës të Prizrenit
622-23-8755-1-2-1
21-08-2023 11-09-2023 Detajet
Furnizim me zhavor për rrugët e paasfaltuara në Komunën e Prizrenit
622-23-8369-1-1-1
09-08-2023 19-09-2023 Detajet
Aneks kontratë për realizimin e projektit Vera kulturore dhe Dimri kulturor
622-23-8973-2-3-5
14-09-2023 01-09-2023 Detajet
Ndertimi i shtigjeve për bicikleta
622-23-8799-5-2-1
21-08-2023 11-09-2023 Detajet
Realizimi i punëtorisë për hartimin e të gjeturave giatë procesit te implementimit td projketit Vizitata shëndetdsore sistematike nd shkollat fillore të mesme dhe të ulëta të Komunës së Prizrenit.
622-23-9749-2-3-6
14-09-2023 19-09-2023 Detajet
Ndërtimi i aneksit të shtëpia rezidenciale -Salla për rekreacione dhe sporte-Projekt tre vjeçar
622-23-8856-5-2-1
23-08-2023 13-09-2023 Detajet
Furnizim me makina për larjen dhe tharjen e rrobave
622-23-9248-1-3-6
31-08-2023 06-09-2023 Detajet
Ndërtimi i shtigjeve për bicikleta në Vlashnje
622-23-9557-5-2-1
08-09-2023 28-09-2023 Detajet
Furnizim me pako ushqimore dhe higjienike për familjet skamnore në Komunën e Prizrenit
622-23-9241-1-2-1
31-08-2023 20-09-2023 Detajet
Ndërtimi i infrastrukturës Planejë-Gorozhup , ndërtimi i rrugëi rrugës në lagjen Stajku
622-23-8857-5-2-1
23-08-2023 13-09-2023 Detajet
Furnizim me material administrativ për zyrë për nevojat e shëndetësisë primare
622-23-8793-1-2-1
21-08-2023 11-09-2023 Detajet
Ndërtimi i infrastrukturës (rrugë,kanalizim,ujësjellës dhe ndriqim publik) në lagjen 11 Marsi
622-23-8556-5-2-1
14-08-2023 04-09-2023 Detajet
FURNIZIM ME LENDE DJEGESE DRU AHU PER NGROHJE PER FAMILJET E DESHMOREVE,FAMILJET E INVALIDEVE TE LUFTES DHE FAMILJET SKAMNORE-RASTET SOCIALE TE KOMUNES SE PRIZRENIT
622-23-8604-1-1-1
15-08-2023 25-09-2023 Detajet
Renovimi i sallës së edukatës fizike të SHFMU Mustafa Bakiu
622-23-8546-5-2-1
14-08-2023 04-09-2023 Detajet
Organizimi i trajnimeve për ruajtjen e zejes së Filigranit në Komunën e Prizrenit
622-23-9569-2-3-6
08-09-2023 13-09-2023 Detajet
Ndërtimi i shtëpisë së pleqve ( projekt dy vjeqar)
622-23-9046-5-2-1
28-08-2023 18-09-2023 Detajet