Republika e Kosoves

Prizren

Furnizim pajisje elektronike për shërbimin e gjeodezisë në Komunën e Prizrenit

2019/02/11 - 11:50

Forma e aplikacionit: Furnizim pajisje elektronike për shërbimin e gjeodezisë në Komunën e Prizrenit